فلز تاران

فلز تاران | مقالاتی با موضوع فلزات و زمین شناسی


اصلاح نظام بانکی، در دستور کار سال ۹۶

24th مارس 2017
دنیای بانک: معاون اول رییس جمهور گفت: یکی از اولویت های اصلی امسال بهبود فضای کسب و کار است و باید همه بخش ها بر این موضوع تمرکز کرده و ارزیابی عملکرد دستگاه ها نیز باید مبتنی بر همین موضوع باشد. جهانگیری در ادامه با بیان ایکه نظام بانکی از جمله بخش های تامین کننده منابع مالی برای اقتصاد و گردش اقتصادی کشور است گفت: این حوزه در سال های گذشته دچار مشکلات عدیده ای شد و امسال باید اصلاح نظام بانکی دردستور کار دولت قرار گیرد.
ادامه : اصلاح نظام بانکی، در دستور کار سال ۹۶

رونق مسکن در سال ۹۶

23rd مارس 2017
دنیای بانک: رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه پایان سال ۹۵ پایان رکود در بازار مسکن است، افزود: در سال ۹۶ بازار مسکن وارد رونق می‌شود.
ادامه : رونق مسکن در سال ۹۶