فلز تاران

فلز تاران | مقالاتی با موضوع فلزات و زمین شناسی


دومینوی غیر مجازها در حال فروریختن

24th مارس 2017
دنیای بانک: عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را مسئول نظارت بر فعالیت موسسات مالی و اعتباری در کشور عنوان کرد. درخصوص موسسات مالی و اعتباری و بعضی از موسسات اقتصادی کلان باید گفت که این دومینویی است که در چند سال اخیر در کشور آغاز شده و در حال فروریختن است از این رو،دولت باید زودتر از این برای ساماندهی این موسسات چاره اندیشی می کرد تا مشکلات آن ها تکرار نشود.
ادامه : دومینوی غیر مجازها در حال فروریختن