فلز تاران

معرفی کتاب «فضای حافظ»

۹ اسفند ۱۳۹۶

‘}
];

اختصاصی، معمارنیوز- معرفی کتاب «فضای حافظ»

تألیف: محمدمنصور فلامکی
ناشر: نشر فضا وابسته به مؤسسه علمی و فرهنگی فضا
تعداد صفحات: ۳۷۴
تاریخ انتشار: تابستان ۱۳۹۶
قیمت: ۲۵۰/۰۰۰ ریال

پیشگفتار:
سخنی در آغاز فضای حافظ
انگیزه‌ی به دنیا آوردن این کتاب، از طریق شناخت آن‌چه نوشته است، شناخته تواند شد. اما، آن‌چه بر پهنه صفحات آن توانیم خواند، مقوله‌ای است دگر: نیاز به گفتن و نوشتن آن‌چه دوست می‌داریم برای همدلان خود بگوییم، نمایانگر عشق به بازگوکردن یافته‌ها و به میان آوردن نکته‌ها و پرسش‌هایی است که پیش‌ روی داریم و این‌ها همه، از سخن موجز و دیرین ما سرچشمه دارند که عنوان داشتیم: “نوشتن برای سنجیده‌گفتن”.

رمز و راز به میدان سخن آوردن “فضا” و “حافظ”، از معنی یا تعریف این مقوله دانسته نمی‌شود؛ این مهم، زاده‌ی نیازی است که نویسنده‌ی کتاب و هم خوانندگان “مفروض” آن، به شناخت “معماری” دارند. نه درست و نه دوست‌داشتنی است که گفته شود: آن‌چه می‌خوانیم، ثمر تجربه و شناخت معماری است. و این نیز درست نیست که گفته شود کتاب قصد دارد به کمک ارائه‌ی سخنی در باب “فضا” و “حافظ”، به دل خوانندگان جویای معنی و مفهوم معماری راه یابد و یافته‌هایی نو را در قالب این دو مدخل ارائه دهد. سخن ما در زمینه‌ی ذات معماری است که هم “حافظ” را کاوشگر و ژرف‌نگر و منتقد عالم زندگی آدمیان می‌کند و هم انسان‌ها را وا‌می‌دارد تا به معنی و مفهوم آفرینش فضای زیستی ـ یا بهتر، به حقیقت‌های قابل آفرینش در پهنه‌ی بی‌کران فضا ـ بیاندیشند.

چنان که پیدا است، گزارش‌هایی که زیر عنوان “کتاب” (کتاب اول، کتاب دوم، کتاب سوم) آورده‌ایم، سخنی کم یا بیش مستقل نیز دارند و از آن‌رو اشاره‌ای به این نکته نابه‌جا نخواهد بود.

مجموعه مطالبی که در باب “فضا” آورده‌ایم، راه را برای دریافت ابعادی از تحرّک اندیشه‌یی انسان‌ها، فارغ از عالم اندازه‌ها و جهت‌های زندگی روزمره و نهاده در گذران عمر روزانه‌ی آنان به میدان می‌آورد و اشاره به برخی منابع دارد که گرچه شناخته‌شده‌ بر همگان نیستند اما، می‌توانند نقطه‌ی عطف جهان اندیشه‌پردازان و پژوهشگران روز باشند؛ در باب فضا، به صورتی غیرمستقیم، به کتاب‌هایی نیز اشاره می‌شود که از همین مؤلف در دست‌اند و راه می‌دهند که در سخن‌گفتن از “شش‌جهتی” بودن فضای اندیشه‌پردازی ایرانیان، به خاستگاه‌ها و افق‌هایی بنگریم که “جابلسا”، “جابلقا” و “هورقلیا” را نقطه‌های میانه‌ی راهی می‌نمایانند که ایرانیان دیرین، می‌پیمودند و راه را برای تدوین نظریه‌ی ماندگار “اسفار اربعه” به میدان اندیشه‌پردازی می‌آوردند ـ که این، از فضای تصوّر و خیال، سخن از خویشاوندی اندیشه‌پردازان بزرگ دوران پس از اسلام ایرانیان دارد؛ جایی که هم فارابی را باز می‌یابیم و هم سهروردی را، هم ابن عربی را و هم عطار را.

یادداشت‌های ما که در آغاز در جهان فرضیّات و عشق به کاوش در نوشتارهایی از آثار دانشمندانی بزرگ ـ از فارابی تا شبستری ـ به سر می‌برد، از شهر آرمانی کم‌شناخته‌شده‌ی “فی حقیقت العشق” سهروردی و بازخوانی سخن عطار و نسفی، به جهان پرقدری رسید که “خیال” نامیده می‌شود. قدر جهان خیال را با مقاله‌هایی که در باب “خیال” و به همّت پژوهشگران بیست‌و‌پنج سال اخیر، چاپ شدند، شناختیم و از آن‌جا بود که روی خیال را گشوده به جهانی دیدیم که گستردگی و ژرفای سخن دانشمندانی مانند عزیزالدین نسفی را برای ما ترسیم می‌کرد؛ جایی که در پرقدرترین اثر نسفی، علم و خیال در افقی از بینش قرار می‌یابد که پیدا نیست کدام یک از آن‌دو ـ در کدام مقوله‌‌های تجربی و علمی و تصویرسازی‌های عالم خیال و نیز در کدام یک از افق‌های بینش نظری و علمی ـ بر دیگری ارجح است.

نابه‌جا نیست هرآینه بگوییم که در آغازین مرحله‌هایی که به مقوله‌ی پرقدر فضای حافظ می‌پرداختیم، پیش‌بینی نمی‌کردیم که در طول راه، به چنان جهانی از افق اندیشه‌پردازی‌ها خواهیم رسید و چنان غنایی از گوهرهای سفته در تاریخ ایرانیان را ـ که سخن این بزرگان برای ما می‌گشایند ـ نظاره خواهیم کرد. از این بابت کتاب دوم به میان دو پهنه‌ی “فضا” و “حافظ” آمد و سخن‌مان به نقل نظراتی پرقدر از آن دانشمندان، موجودیّت یافت.

به‌جا است که این پیشگفتار را تا می‌توانیم به ایجاز آوریم و عنایت به فهرست مطالب آن را به مثابه‌ی ابزاری برای شناخت شالوده‌ی معنوی‌اش تلقی کنیم. در این زمینه اما، اشاره‌ای گذرا به نکته‌های زیر را نا‌به‌جا نمی‌دانیم.

نخست این‌که، در طول یادداشت‌های گونه‌گون و هم‌پیوندی که داریم، سخنی متمایز در باب “معماری” می‌خوانیم؛ جایی که معماری فضا، نه معماری فضای ساخته‌شده است ـ که آن را سفت‌شده نیز نامیده‌ایم ـ بل گزارشی است که سخن از برداشت‌های برخاسته از جهان معنا دارد و ذهن را جای دریافت و محفل انباشت یافته‌ها و گستره‌‌های خاص سنجش‌ها و گزینش‌های آدمی‌زاده می‌خواهد. این‌جا است که فضا می‌تواند، خود را به عنوان مکان دریافت‌های گونه‌گون، معنی و مفهوم، برای دوستداران عالم سنجش بنمایاند.

نکته‌ی دومی که می‌تواند به دریافت جوهره این کتاب کمک کند و در این یادداشت به میدان شناخت آورده می‌شود، این است که، فضای معماری هم به بیانی مستقیم و هم به کلامی که تنها در گستره‌ی ذهنی خواننده نقش می‌بندد، به میان می‌آید و نمایانگر و متذکّر آن می‌‌شود که معماری، نه آن است که با تکیه بر هر آن‌چه می‌توان دید و لمس و اندازه‌گیری ـ اندازه‌گذاری کرد ـ و با تصویرهایی متّکی بر سیستم “مانژ” ارائه داد ـ دریافت می‌شود. لازم به یادآوری است که پنج حس درون توان کشف و شناخت و بازشناخت معماری و فضای معماری را دارند.

سومین نکته‌ای که می‌خواهد به کوتاه‌ترین کلام یادآورِ نظرگاه معنایی یادداشت ما بر مقوله‌ی استوار‌بودن فضا و فضای تغزّلی فراگیر خانه‌ها و بازارهای شهرهای ما باشد، کار بازشناسی غزل و توان تغزّلی حافظ را بر عهده‌ی دو ابزار اصلی؛ یعنی “شالوده” و “ساختار” می‌گذارد؛ جایی که به یاری بازشناسی معماری و غزل و فراورده‌های علمی ـ تحلیلی، به حافظ می‌نگرند و در این باب ـ و تنها از این سه دیدگاه ـ سه غزل از شناخته‌شده‌ترین‌های حافظ، پایان‌بخش کتاب می‌شوند تا مگر هدیه‌ای ثمین و گران‌قدر برخوانندگان کتاب عرضه شود.
محمدمنصور فلامکی
فروردین ۱۳۹۶

در بخش‌هایی از کتاب چنین می‌خوانیم:
«امروز روی به دستان حافظ داریم تا مگر بتوانیم به توانمندی‌های ادب‌فارسی در کاوش عالم ‌معنایی بنگریم که وی در گذار از «علم» به «خیال» و بالعکس برای ما می‌نمایاند.»

«پیگیری مقوله‌ی فضای شعر و بازشناخت کمّ‌وکیفِ آن، حقّ معماران نیز است و به‌میان‌آوردن و به‌کاربردنِ ابزارهای این امر نیز کاری است نهاده در محفل معماران؛ غزل حافظ را معماران نیز می‌توانند بکاوند و هرآینه نکته‌هایی ناگفته و مقبول یافتند، بازگویند.»

«انگیزه‌ی اصلی ما برای ارائه‌ی این کتاب، پرداختن به مقوله‌ی «فضا» در جهان حافظ بوده‌ است.»

«غزل‌ها همانند بناهایی که بار معنایی و هنری و انسانی‌ـ‌فرهنگی پیدامی‌کنند، در دو جهت اصلی تابناک می‌شوند: نخست، در محفل خود یعنی در سنجش مستقیم با یکدیگر، توسط یک‌یک بازشناسندگان و دوم، توسط جمع شنوندگان و خوانندگان شعرها و آن زیستمندان شهرنشین که با ساختمانی که مقبول آمده‌است، سروکار پیدامی‌کنند.»

«نزد حافظ سخن از «مقیاس» هر چیز به‌میان‌می‌آید که بتواند به تناسب دورشدن از جایی که در آن استقرار یافته، مفهوم یا معنایی متمایز پیداکند؛ گاه چندان متعالی شود که جز در فضایی مفروض نیاید و گاه دیگر، آن‌چه را خرد جلوه‌می‌کند ـ چه صُراحی باشد و چه دُرد ـ از جایی که در آن استقرار یافته، چندان دور می‌برد که خواننده‌ی غزل را به جهانی والاتر پرواز می‌دهد.»

«گذر از «خیال» به «علم» نه راهی یکسره روشن و یکسویه است و نه راهی است چنان که نتواند، علی‌رغم گذارهایی پیش‌بینی‌ناشدنی، تصوّر شود؛ که در نهایت، عاشق را به معشوق می‌رساند اما اندام وی را به «هلالی» تقلیل حجم می‌دهد.»

«در طول راهی که رهرو از عالم خیال به عالم علم طی می‌کند، بیش از هر چیز دیگر، فضاهایی نقش‌ساز می‌شوند که مایه‌ی اصلی خود را در جهان روزمرّه می‌یابند؛ اما همین جهان روزمرّه است که به سیاق خود، صحنه‌هایی از عدم‌یقین را بر ذهن آدمی‌زاده می‌نشاند.»

«سخن ما در زمینه­ ی ذات معماری است که هم حافظ را کاوشگر و ژرف­نگر و منتقد عالم زندگی آدمیان می­ کند و هم انسان­ها را وا می­ دارد تا به معنی و مفهوم آفرینش فضای زیستی ـ یا بهتر، به حقیقت­ های قابل آفرینش در پهنه­ ی بی­کران فضا ـ بیاندیشند.»

«در طول یادداشت‌های گوناگون و هم‌پیوند این کتاب، سخنی متمایز درباب «معماری» می‌خوانیم؛ جایی که معماریِ فضا، نه معماریِ فضای‌ساخته‌شده است ـ که آن را سفت‌شده نیز نامیده‌ایم ـ بل گزارشی است که سخن از برداشت‌های برخاسته از جهانِ‌معنا دارد و ذهن را جای دریافت و محفل انباشت یافته‌ها و گستره‌های خاص سنجش‌ها و گزینش‌های آدمی‌زاده می‌خواهد. این‌جاست که فضا می‌تواند خود را به عنوان مکان دریافت‌های گونه‌گون، معنی و مفهوم، برای دوستداران عالم سنجش بنمایاند.»

• فهرست مطالب کتاب:

کتاب اول:
فصل اول
گزارش اول ـ ساختار فضا
۱ـ فضا؛ نگاهی به ساحت موضوع
۲ـ شناخت نقش مکان در فضا
۳ـ فضا و بازشناخت آن ـ زمان به زبان فضا
گزارش دوم ـ ویژگی های فضا
۱- زمان، به مثابه ابزاری برای شناخت واقعیت ها
۲- پیوستگی ها و وابستگی های زمان و مکان: رازی از رازهای فضا
الف ـ تجربه، به مثابه نکته ای اساسی
ب ـ نگاهی به محتوای کلام یا سخن
پ ـ در فاصله ی میان شاعران و دانشمندان، چه میگذرد؟

فصل دوم
ابزارها و گستره های فضا
۱ـ کلیّت ها و پایه های گزارش
الف ـ فضا
ب ـ فاصله
پ ـ فضا و ذهن آدمیزاده
ت ـ بار تجربی شناخت فضا
ث ـ فضا، به هنگام غور در گسترهی زمان
۲ـ فضا: این سوی و آن سوی صحنه های زندگی تجربی ما
الف ـ یافته ها و نشانه های شناخت فضا
ب ـ چگونگی های پویایی شناخت فضا
پ ـ مقوله ی مقیاس های شناخت فضا
ت ـ نقش فاصله در باب شناخت فضا
ث ـ نقش اندازه در گزارش های شناخت شناسی مجموعه های معماری
۳ـ هست بودن فضا
الف ـ بازشناخت فضا و دگرگونی ارزش ها
ب ـ بازشناخت پشتوانه ی فضا
پ ـ فضا و بازشناخت پویای آن
۴ـ خوانش فضا در گستره ی سخن
الف ـ راهی برای دریافت فضا
ب ـ دستیابی به یگانگی در شناخت فضا
پ ـ فضا و چگونگی های مخروط فضایی ناظر
۵ ـ شکل پذیری های فضا
الف ـ در فاصله ی میان بیرنگی تا ساختارپذیری های فضا
اول ـ جهان مفروضات و هست بودن فضا
دوم ـ راه تدبیرهای پیاپی ـ آرامش پیوسته در زندگی
سوم ـ تدبیرهای پیاپی ـ جایگاه هایی هربار دگر
ب ـ زمینههای شکلپذیری فضا
اول ـ مقوله ی “قطب” و بازشناسی های مکانی ـ موضعی آن: زمینه های شکل پذیری فضا
دوم ـ زمینه های شکل پذیری فضا
سوم ـ گسستگی ها و پیوستگی های فضای سرزمینی
پ ـ گستره ی بزرگ یا محفل رویدادهای تغزلی
اول ـ صحنه ها یا محورهایی برای فضا ـ در شناختی اولیه
دوم ـ صحنه ها یا پهنه هایی ثانوی برخاسته از نخستین محور
سوم ـ پیاپی صفحه های عمود بر محور اصلی و زمینه های گسترش فضا
چهارم ـ تجربه های روزمرّه ی ما و فضا
پنجم ـ فضا و توان های فراگیری آن
ششم ـ در نگاهی به فضای نظم پذیر
ت ـ ابزارهای آفرینش فضا
توازی ها و همدلی های نهان یا آشکار معماران و شاعران ایرانی
اول ـ شناخت معنا و مفهوم واژگانی که چهره ی فرآورده هایی هنری را می نمایانند
دوم ـ آهنگ
سوم ـ سرعت
چهارم ـ “پلاستی سیته” ـ یا سفتی پذیری های گزینشی مادّه یی
پنجم ـ صورت ـ و ویژگی هایی که بار آفرینشی دارند
نگاه اول: آفرینش
نگاه دوم: بار معنوی
نگاه سوم: تغزل
نگاه چهارم: ساختار
ث ـ فضای غزل و تغزل نزد ایرانیان حافظ
اول ـ آفرینش معماری و ساختمان آن در محفل امروزی
اول ـ۱ـ ساختمان
اول ـ۲ـ معماریِ ساختمانها
اول ـ۳ـ از سنجش ساختمان و معماری، چه میتوانیم یافت
الف ـ زیبایی
ب ـ ادب و فرهنگ
پ ـ معماری های روی به شهروندان و شهربانان
دوم ـ گذار از فضای ادب و فرهنگ به فضای شعر

فصل سوم
گزارش یکم ـ درباره ی فضای تغزل
اول ـ مقیاس در گسترهی زمانی ـ مکانی
دوم ـ فاصله، در گستره ی زمان
سوم ـ سطح، اندازه و تشخیص آنها
چهارم ـ اندازه، پیش و پس از تجربه
پنجم ـ حجم، به هنگام بازشناسی
گزارش دوم ـ نقش زمان، در تصویرسازی های کلامی
اول ـ در باب زمان و “مقیاس” آن
دوم ـ زمان و مقوله ی فاصله
سوم ـ ساحت و سطح و مقوله ی زمان
چهارم ـ اندازهای که به شناخت زمان راه دهد
پنجم ـ حجم و چگونگی سنجش آن به نور و زمان
گزارش سوم ـ شالوده ی سخن شعر
اول ـ نگاه عطار بر مقوله ی خیال
دوم ـ خیال در جهان عطار نیشابوری
سوم ـ به “خیال” در زمانه ی خویش بنگریم
الف ـ نگاهی به نکته های آغازین
ب ـ بازشناخت دست آوردها، در جست وجوی معناها
پ ـ در باب سنجش تصویرها
ت ـ خیال به مثابه گستره ی پیوسته فعّال ذهن
گزارش چهارم ـ تغزّل ـ از گام های پروازگر تا تصویرهایی از آزادگی
اول ـ نگاه به نکته هایی که اساسیاند
دوم ـ نکته ای در میان راه: آفرینش شعر و معماری
سوم ـ توان های آفرینشی تغزّل: نگاهی به سایر هنرها

کتاب دوم:
فصل اول
فضای حافظ و گذار در گردونه ی تغزل
اول ـ یادداشتی در مقیاس مقدمه
دوم ـ افق ها و ابزارهای گزارش، برای تقرّب بر دیوان حافظ
سوم ـ گام بعدی؛ شناخت ابزارهای پژوهش

فصل دوم
فضاها و محفل ها
اول ـ آزادگی در گستره ی فضای حافظ
دوم ـ نگاهی به جهان شش جهتی حافظ
سوم ـ آزادگی ها در فضای حافظ

فصل سوم
خیال و گستره های آن در زبان و ادب فارسی
اول ـ نگاهی به بستر خیال در ایران
دوم ـ تعریف خیال در سنجشی تحلیلی نزد ایرانیان
الف ـ عین القضاه همدانی
ب ـ خیال درگستره ی اندیشه یی فریدالدین عطّار نیشابوری
پ ـ عزیزالدین نسفی

فصل چهارم
انگیزه های پرواز در عالم خیال
۱ ـ تعریف “ابن عربی” از خیال
۲ ـ جرجانی، در نگاهی که به “خیال” دارد
۳ ـ مکان و منزلت خیال نزد ایرانیان: دیدگاهی دگر از عزیزالدین نسفی .
۴ ـ “خیال فعال”
۵ ـ سخنی دگر در باب تغزّل: نگاهی بر تغزّل پس از شناخت خیال
الف ـ سخنی دگر در باب شناخت غزل
اول ـ نگاهی دوباره به گستره های گزارش
دوم ـ واگرایی ها و پیوندهای نهان در فراورده های تغزّلیِ کلامی
سوم ـ نگاهی به ویژگی های ساختاری غزل ها در ادبیات فارسی
الف ـ نگاهی به وجه برون و ذات غزل و معماری
ب ـ نقش خیال در جهان آفرینش های تغزّلی
پ ـ نگاهی به تجربه ی غزل در ایران
۶ ـ نقش غزل و خاستگاه تغزل نزد معماران
الف ـ در باب روی به این جهان داشتن
ب ـ نگاهی به دو سوی معماری و غزل
پ ـ شیوه های بیان معنا در غزل و در معماری

کتاب سوم:
فصل اول
حافظ و فضای او
اول ـ آغاز راهی پر قدر ـ که بی عصا نتوان پیمودن
دوم ـ نگاهی به گذشته های نزدیک
سوم ـ نگاه ما به تغزل و به دست حافظ
چهارم ـ نگاهی معمارانه به فضای شاعرانه حافظ

فصل دوم
حافظ در فضای تغزّل
اول ـ چگونه بر فضای حافظ میتوانیم نگریست؟
الف ـ چگونه به گل ها بنگریم
ب ـ آفرینش انسان و فراورده های عاشقانه اش
پ ـ رویش ها و دگرشدن صورت های فضا
ت ـ چرا گلبرگها، دل می آفریند؟
ث ـ گل، به زیبایی راز و شکیبایی دل

فصل سوم
کاوش شالوده و شالوده ی ساختاری غزل های حافظ
چگونگی های بنای شالوده یی غزل نزد حافظ

فصل چهارم
“حافظ”
اول ـ اتّکاء بر غزل های دیوان حافظ
دوم ـ گامی در راه شناخت فضای تغزّلی حافظ

فصل پنجم
چگونگی های ابزارمندی سخن تغزّلی

فصل ششم
شالوده ی غزل های حافظ
گزارش اول در باب شناخت ساختار معماری غزل حافظ

فصل هفتم
شناخت ساختارمند سخن حافظ
یکم ـ ویژگی های ساختار معمارانه ی غزل حافظ
دوم ـ ویژگی های ساختار فضایی در غزل حافظ
سوم ـ ویژگی های ساختار علمی ـ تخیّلی سخن حافظ

لینک مرتبط: آئین رونمایی از کتاب «فضای حافظ»

دریافت تصویر روی جلد
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

هرگونه استفاده از مطالب اختصاصی این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.

 

 

 

share Memarnews content
Follow Memarnews

دانلود آهنگ جدید شهاب رمضان تو که میخندی

۹ اسفند ۱۳۹۶
دسته‌بندی نشده

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

دانلود آهنگ جدید شهاب رمضان تو که میخندی

سوپرایز ♪♪ ترانه بسیار زیبای تو که میخندی از شهاب رمضان با دو کیفیت 320 و 128

شعر و آهنگسازی : مهدی دارابی / تنظیم کننده : مسعود جهانی ( هوروش باند )

Exclusive Song: Shahab Ramezan – “To Ke Mikhandi” With Text And Direct Links In UpMusic

Shahab Ramezan To Ke Mikhandi دانلود آهنگ جدید شهاب رمضان تو که میخندی

متن آهنگ تو که میخندی شهاب رمضان

میخوام بگم که دیوونه شدم اخم نکن بخند گلم کار نده دستم
نگو میخوای بری نگو دیوونه شدی آخه دلم میخواد بهم بگی جون تو هستم
♪♪♫♫♪♪♯ میخوام پرواز کنم با تو آغاز کنم بسازم این زندگی رو کنارت عشقم ♪♪♫♫♪♪♯
بذار عاشق بشیم واسه هم جون بدیم جلو همه میگم آی آدما عاشقش هستم
هی داد از تو چشمات چجوری بانوی دلم دلمو نشوندی پای حرفات

♪♪شعر و آهنگسازی : مهدی دارابی♪♪
هر بار تو که میخندی وایمیسته نمی تپه انگار دیگه این دل میشه بیمار
♪♪♫♫♪♪♯ هی داد از تو چشمات چجوری بانوی دلم دلمو نشوندی پای حرفات ♪♪♫♫♪♪♯
هر بار تو که میخندی وایمیسته نمی تپه انگار دیگه این دل میشه بیمار

UpMusicTag دانلود آهنگ جدید شهاب رمضان تو که میخندی

هر کجا میخوای برو بگو من دیوونم با نگات بزن به همه بگو مجنونم
♪♪♫♫♪♪♯ آره برو برو برو بگو بگو بگو آخ چه دیوونم  ♪♪♫♫♪♪♯
هی داد از تو چشمات چجوری بانوی دلم دلمو نشوندی پای حرفات
هر بار تو که میخندی وایمیسته نمی تپه انگار دیگه این دل میشه بیمار
♪♪♫♫♪♪♯ هی داد از تو چشمات چجوری بانوی دلم دلمو نشوندی پای حرفات ♪♪♫♫♪♪♯
هر بار تو که میخندی وایمیسته نمی تپه انگار دیگه این دل میشه بیمار

♪♪♫♫♪♪♯

شهاب رمضان تو که میخندی

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ جدید شهاب رمضان تو که میخندی

دانلود آهنگ جدید شهاب بخارایی آره آره آره

۹ اسفند ۱۳۹۶
دسته‌بندی نشده

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

دانلود آهنگ جدید شهاب بخارایی آره آره آره

همراه ما باشید با آهنگ جدید و شنیدنی از خواننده شهاب بخارایی بنام آره آره آره به همراه تکست

شعر و آهنگسازی : محمدرضا مزیدی / تنظیم کننده : مهدی غفاری

Exclusive Song: Shahab Bokharaei – “Are Are Are” With Text And Direct Links In UpMusic

Shahab Bokharaei Are Are Are دانلود آهنگ جدید شهاب بخارایی آره آره آره

متن آهنگ آره آره آره شهاب بخارایی

♪♪♫♫♪♪♯
وای چه عشقی به تو دارم غیر تو من کسی ندارم
وای چه خوبی مهربونم آخه تویی آروم جونم ♪♪♫♫♪♪♯
آره آره آره چه خوبه دارمت روی جفت چشام تورو میذارمت
آره آره آره تو دلم کشوندمت میمیرم اگه یه روز تورو نبینمت
کار دادی دستم یار دیوونه دلم تا آخرش با تو میمونه ♪♪♫♫♪♪♯
ببین که عشقت خود مجنونه آره آره آره پیشت میمونه

وای دلم عاشق شده بازم ترسم اینه تورو باز ببازم
ای وای ای وای میترسم بری آسون تو آخر از دستم ♪♪♫♫♪♪♯
آره آره آره چه خوبه دارمت روی جفت چشام تورو آخه میذارمت
آره آره آره تو دلم کشوندمت میمیرم اگه یه روز تورو نبینمت
آره آره آره چه خوبه دارمت روی جفت چشام تورو آخه میذارمت ♪♪♫♫♪♪♯
آره آره آره تو دلم کشوندمت میمیرم اگه یه روز تورو نبینمت

♪♪♫♫♪♪♯

شهاب بخارایی آره آره آره

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ جدید شهاب بخارایی آره آره آره

نشست هم‌اندیشی پیرامون «برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار»

۹ اسفند ۱۳۹۶

‘, layer: ‘

‘}
];

شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران برگزار می نماید:
نشست هم‌اندیشی پیرامون «برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار»

نشست نخست با موضوع:
معرفی ابعاد و چارچوب برنامه

با حضور:
دکتر محمدسعید ایزدی
مهندس هوشنگ عشایری
و اعضای هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

* حضور برای عموم آزاد و رایگان است.

زمان: دوشنبه ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۴
مکان: محل سالن اجتماعات شرکت مادر، بالاتر از میدان ونک، خیابان خدامی، پلاک ۵۱
دریافت پوستر
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

 

share Memarnews content
Follow Memarnews

مطالب پیشنهادی :

دانلود آهنگ جدید علی ستوده تو که باشی

۹ اسفند ۱۳۹۶
دسته‌بندی نشده

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

دانلود آهنگ جدید علی ستوده تو که باشی

موزیک زیبا و بسیار شنیدنی علی ستوده بنام تو که باشی که همراه با تکست و دو کیفیت عالی

شعر : سجاد صمیمی / تنظیم کننده : فرزین کاتب

Exclusive Song: Ali Sotoodeh – “To Ke Bashi” With Text And Direct Links In UpMusic

Ali Sotoodeh To Ke Bashi دانلود آهنگ جدید علی ستوده تو که باشی

متن آهنگ تو که باشی علی ستوده

♪♪♫♫♪♪♯

UpMusicTag دانلود آهنگ جدید علی ستوده تو که باشی

♪♪♫♫♪♪♯

علی ستوده تو که باشی

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ جدید علی ستوده تو که باشی

نشست”مرورتجربه های طرح توسعه اماکن متبرکه” و اکران مستند”نسیان”؛یزد

۹ اسفند ۱۳۹۶

‘, layer: ‘

‘}
];

نشست «مرور تجربه های طرح توسعه اماکن متبرکه» به همراه اکران مستند “نسیان”، مورخ ۱۰ اسفند ۹۶ در یزد برگزار می گردد.

سخنرانان و موضوعات سخن:
– مهندس ساسان نوروزی/ بازخوانی تجربه طرح توسعه آستان قدس رضوی
– دکتر حمیدرضا بیگ زاده/ تشریح روند طرح توسعه امام زاده جعفر علیه السلام از ابتدا تاکنون

همراه با اکران مستند نسیان؛ نگاهی مردمی به طرح های نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی

* حضور برای عموم آزاد و رایگان میباشد.
* علاقمندان جهت ثبت نام، نام خود را به سامانه ۱۰۰۰۱۰۰۰۹۰۰۱۰۰ ارسال نمایند.

زمان: پنجشنبه ۱۰ اسفند ۹۶، ساعت ۱۸:۳۰
مکان: یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه پیراپزشکی، سالن اجتماعات شهید علیزاده
دریافت پوستر
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

share Memarnews content
Follow Memarnews

مطالب پیشنهادی :

دانلود آهنگ های دورهمی علیرضا طلیسچی

۹ اسفند ۱۳۹۶
دسته‌بندی نشده

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

دانلود آهنگ های دورهمی علیرضا طلیسچی

آهنگ های اجرا شده ی علیرضا طلیسچی در برنامه دورهمی مهران مدیری با متن و بهترین کیفیت ممکن

Download Musics In Dorehami With Text And Direct Links

dorehami دانلود آهنگ های دورهمی علیرضا طلیسچی

آهنگ های علیرضا طلیسچی در برنامه دورهمی

اینبار خواننده خوب ، جوان و خوش صدای ایرانی علیرضا طلیسچی مهمان این قسمت دورهمی در تاریخ 9 اسفند ماه 1396 بود

وی چندین قطعه در این برنامه اجرا میکند از جمله :

آهنگ جدید میرم پی کارم با متن :

دروغات همه با من ، من دیوونه دیوونم واقعا ♫♪
که پای توئه نامرد میشینم و میبارم ♫♪
بعد تو دیگه شاید کسی نتونه جاتو بگیره ♫♪
ولی اون موقعی که باید نبودی که کنارم ♫♪

مهم نیست بعدش اصلا نه نباشی بازم هستم ♫♪
ولی من دیوونه هنوز واسه تو دلواپسم ♫♪

لیست آهنگ های اجرا شده :

آهنگ نفس کی بود تو

آهنگ عزیزی

آهنگ میرم پی کارم

با کلیک روی اسم آهنگ دانلود کنید…

 

علیرضا طلیسچی در دورهمی

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ های دورهمی علیرضا طلیسچی

دانلود آهنگ جدید علیرضا طلیسچی نفس کی بودی تو

۹ اسفند ۱۳۹۶
دسته‌بندی نشده

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

دانلود آهنگ جدید علیرضا طلیسچی نفس کی بودی تو

همینک از آپ موزیک ترانه ی بسیار زیبای علیرضا طلیسچی بنام نفس کی بودی تو همراه با تکست و کیفیت عالی آماده شده است

شعر و آهنگسازی : علیرضا طلیسچی / تنظیم کننده : حامد برادران

Download New Song By : Alireza Talischi – Nafas Ki Boodi To With Text And Direct Links In UpMusic

Nafase Ki Budi To 2 دانلود آهنگ جدید علیرضا طلیسچی نفس کی بودی تو

متن آهنگ نفس کی بودی تو علیرضا طلیسچی

تازگی داره قلبم واسه اون آمادگی داره
زیبایی رو تو عین سادگی داره مگه داریم مگه داریم
خوبیش اینه که میدونم پای دلم میشینه که ثابت کنه تو زندگیم همیشه یکه
مگه داریم مگه داریم

♪♪♫♫♪♪♯
عشقتو تو قلبم بکوب مگه داریم مگه داریم انقد خوب
نفس کی بودی تو کی بودی تو عشقم این همه دوری و فاصله رو بشکن
انگاری رو دلم اسمتو نوشتن
نفس کی بودی تو کی بودی تو جونم واسه همه عاقل و واسه تو دیوونم
من دوست دارم بدون تو نمیتونم

♪♪♫♫♪♪♯
چشمات همونجوری که میگنه این چشما همه ی عشق منه
قلبم بدون تو نمیزنه مگه داریم مث تو زندگی
حرفات که صاف میشینه تو دلم من چجوری از خوبیات بگم
دوس دازم هر چی که دارم بدم نداریم انقد وابستگی
نداریم انقد وابستگی

♪♪♫♫♪♪♯
نفس کی بودی تو کی بودی تو عشقم این همه دوری و فاصله رو بشکن
انگاری رو دلم اسمتو نوشتن
نفس کی بودی تو کی بودی تو جونم واسه همه عاقل و واسه تو دیوونم
من دوست دارم بدون تو نمیتونم

علیرضا طلیسچی نفس کی بودی تو

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ جدید علیرضا طلیسچی نفس کی بودی تو

دانلود آهنگ جدید بابک تسلیمی چشمای تو

۹ اسفند ۱۳۹۶
دسته‌بندی نشده

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

دانلود آهنگ جدید بابک تسلیمی چشمای تو

هم اکنون می توانید دانلود کنید و گوش دهید به موزیک زیبای بابک تسلیمی بنام چشمای تو

Exclusive Song: Babak Taslimi – “Cheshmaye To” With Text And Direct Links In UpMusic

Babak Taslimi Cheshmaye To دانلود آهنگ جدید بابک تسلیمی چشمای تو

متن آهنگ چشمای تو بابک تسلیمی

♪♪♫♫♪♪♯

آره دوست دارم آره تو با منی حالم خوبه وقتی باهام حرف میزنی
از چشمات میخونم یه حسی باهاته بهم دروغ نگو توام از خداته
♪♪♫♫♪♪♯ چشمای تو دستای تو داره داد میزنه اونم منو میخواد ♪♪♫♫♪♪♯
باهام راه بیا کوتاه بیا هر جا که بری دلمم میاد
چشمای تو دستای تو داره داد میزنه اونم منو میخواد ♪♪♫♫♪♪♯
باهام راه بیا کوتاه بیا هر جا که بری دلمم میاد
UpMusicTag دانلود آهنگ جدید بابک تسلیمی چشمای تو
وقتی تو پیشمی خیالم راحته آره پیشم بمون بیست و چهار ساعته
سخته دوریت واسم حتی یه ساعتم آخه عشقم فقط من با تو راحتم
چشمای تو دستای تو داره داد میزنه اونم منو میخواد ♪♪♫♫♪♪♯
باهام راه بیا کوتاه بیا هر جا که بری دلمم میاد
♪♪♫♫♪♪♯ چشمای تو دستای تو داره داد میزنه اونم منو میخواد ♪♪♫♫♪♪♯
باهام راه بیا کوتاه بیا هر جا که بری دلمم میاد
♪♪♫♫♪♪♯

بابک تسلیمی چشمای تو

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ جدید بابک تسلیمی چشمای تو

نشست نقد کتاب”تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی(ویژه رشته های هنرومعماری)”؛قم

۹ اسفند ۱۳۹۶

‘, layer: ‘

‘}
];

گروه پژوهشی تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه معارف اسلامی در قم برگزار می‌نماید:
نشست نقد و بررسی کتاب «تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (ویژه رشته های هنر و معماری)»

با حضور:
دکتر سید رضی موسوی گیلانی/ نویسنده کتاب (در این نشست به تبیین ساختاری و محتوایی کتاب می پردازد)
دکتر احمد تندی/ ناقد
دکتر سید ضیاء الدین میرمحمدی/ ناقد
دکتر محمدحسین دانش کیا/ داوری و سنجش دیدگاه ها در نقد و بررسی کتاب
حجت الاسلام دکتر امیرمحسن عرفان/ دبیر علمی

کتاب «تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی ویژه رشته های هنر و معماری» نشان می‌دهد که هنر و زیبایی از منظر قرآن و سنت و هنر و معماری از دیدگاه علوم اسلامی چگونه بوده است. در بحث گونه‌‌شناسی هنر و معماری اسلامی، از موضوعاتی نظیر: شکل و محتوا در هنر اسلامی، نسبت میان هنر اسلامی با هنر یونان و روم، بیزانس و ایران پیش از اسلام، تأثیر جغرافیا و سرزمین بر هنر اسلامی، سبک ها و هنرهای سازگار با تعالیم اسلام و … سخن به میان آمده است.

در بخش دوم کتاب با عنوان هنر و معماری در تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی به تاریخ هنر و معماری در ادوار تاریخ اسلام و ایران و نقاط جغرافیایی مختلف جهان اسلام پرداخته شده است. البته تأکید بیشتر نویسنده بر تاریخ هنر و معماری اسلامی در ایران است. در این بخش و در فصل اول: هنر و معماری قرون اولیه اسلام، فصل دوم: هنر و معماری در قرون میانه و در فصل سوم: هنر و معماری در تمدن اسلامی پس از رنسانس بحث شده است.

نقد و بررسی این کتاب در راستای تخصصی و هدفمند‌سازی متون درسی معارف اسلامی و رعایت اصل تناسب کتاب در این دروس با رشته تحصیلی دانشجویان سامان یافته است.

* حضور برای عموم آزاد میباشد.

زمان: پنجشنبه ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۶، ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲
مکان: قم، بلوار جمهوری اسلامی، ابتدای کوچه چهار، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، سالن علامه طباطبایی ره
دریافت پوستر
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

 

 

 

share Memarnews content
Follow Memarnews

مطالب پیشنهادی :