فلز تاران

دریافت چند سیگنال رادیویی مرموز جدید از بیرون کهشکان راه شیری

۱۶ اسفند ۱۳۹۵

سال قبل دانشمندان سیگنال‌های رادیویی را دریافت کردند که به صورت مکرر از منبع نامعلومی ارسال می‌شدند. منبع فوران‌های رادیویی تند (FRB) هنوز پس از یک دهه پیداشدنشان، معلوم نیست. اکثر FRBها توسط آرسیبو (Arecibo)، بزرگ‌ترین و قدرتمندترین رادیوتلسکوپ فعلی روی زمین که حدود چندین برابر قدرتمندتر از تلسکوپ پارکس استرالیاست، دریافت شده‌اند. برآورد می‌شود که هر روزه چندین …

نوشته دریافت چند سیگنال رادیویی مرموز جدید از بیرون کهشکان راه شیری اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.