فلز تاران

اجرای نیم‌بند بخشودگی جرایم دیرکرد بانکی

۱۳ اسفند ۱۳۹۵

دنیای بانک: برخی بانک‌ها طرح بخشودگی جرایم دیرکرد وام‌ها در صورت بازپرداخت بدهی تا پایان سال جاری را تا حدود زیادی اجرایی کرده‌اند اما برخی دیگر مانند بانک آینده حتی یک ریال هم از جریمه دیرکرد وام‌ها کسر نکرده است.