نشست خبری منصوریان و دایی پیش از دیدار
اعتراض شدید علی دایی به کمیته انضباطی و رییس فدراسیون فوتبال
نشست خبری منصوریان و دایی پیش از دیدار