گزارشی از مراسم گرامیداشت جهان پهلوان تختی
#۱varzesh #علیرضا_حیدری #ابراهیم_جوادی #علی‌اکبر_حیدری #۱ورزش
گزارشی از مراسم گرامیداشت جهان پهلوان تختی