فلز تاران

انتشار کتاب «سیستم های سازه ای و فرم آیرودینامیک ساختمان های بلند»

۱۲ فروردین ۱۳۹۷

‘}
];

انتشار کتاب «سیستم های سازه ای و فرم آیرودینامیک ساختمان های بلند»

نویسنده: محمد هالیس گونل و حسین امره ایلگین
مترجم: دکتر محمد تحصیلدوست
ناشر: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶
تعداد صفحه: ۲۱۴
قیمت: ۱۶/۰۰۰ تومان

پیشگفتار مترجم:
تجربۀ هر چند محدود حضور در دانشکده معماری و شهرسازی و به ویژه مواجهه با سؤالاتی که در فرایند طراحی ساختمان های بلند ذهن دانشجویان را به خود مشغول می ساخت، مشوقی برای ترجمۀ این کتاب به عنوان مرجعی کارآمد، روزآمد و نسبتاً جامع بود. کتاب حاضر، که موضوعات میان رشته ای سازه و معماری را در ساختمان های بلند مد نظر قرار می دهد، با تکیه بر تجربیات بناهای بلند و دسته بندی انواع روش های مواجهه با نیروهای جانبی، به ویژه باد، ضمن معرفی نمونه های متنوع، می کوشد تصویری کمی و کیفی از ماحصل این تجربیات را به خواننده منتقل کند و مخاطب را به ابزار دانش لازم برای تصمیم گیری در خصوص سیستم های سازه ای بناهای بلند تجهیز سازد و با نظام فکری موردنیاز آن آشنا کند. کتاب گرچه در بخش هایی روش های ریاضی تخمینی مختصری را ارائه م ی دهد ، لیکن بی آنکه خواننده را با محاسبات پیچیده و تخصصی درگیر کند، می کوشد مبانی و مقدمات لازم برای تشخیص الزامات طراحی معماری ساختمان بلند را، که در گام های اولیۀ ایده پردازی و نیز توسعۀ طراحی موردنیاز طراح است، فراهم سازد. این امر، که در حال حاضر به موازات توسعه و ترویج بلند مرتبه سازی به عنوان یک الزام است، پیوند عمیق تری در زبان مشترک میان مهندسان معمار و سازه ایجاد می کند تا محصول نهایی اعتلا یابد.
ترجمۀ این کتاب به همت جمعی از مهندسان جوان و فرهیخته در طول دوره تحصیل ایشان در دانشگاه شهید بهشتی انجام شده است، خانم ها مهندسان منصوره سادات جلالى، ریحانه ذوالفقاری مقدم، حمیده سروش، مهساسادات صدرى قیصر، غزال فیضى و یاسمین موسوى مدنى.
محمد تحصیلدوست
بهار ۱۳۹۶

معرفی سیستم های سازه ای و فرم آیرودینامیک ساختمان های بلند:
ساختمانی با هشتصد متر ارتفاع چالش های اساسی دارد و شامل عواملی است که بر ساخت وساز های کوتاه مرتبه تأثیری نمی گذارد. کتاب حاضر در این حوزه ها تمرکز دارد و به ویژه دانش سازه ای و معماری را ارائه می دهد که به منظور طراحی موفق ساختمان های بلند باید مورد توجه قرار گیرد. در ارائۀ مثال هایی از سیستم های سازه ای مرکب، بتن مسلح و فلزی برای چنین ساختمان هایی، بار باد تأثیر بسزایی بر طراحی سازه ای و معماری دارد. در این متن، دیدگاه آیرودینامیک به ساختمان های بلند، همچون بار جانبی ناشی از زلزله، لحاظ شده است.
نمونه های موردی از ساختمان های نمادین و تندیس وار جهان، در تصویرهای رنگی، چالش های طراحی پیش روی معماران و مهندسان سازه را نمایان می کند. ساختمان امپایر استیت برج خلیفه تایپه ۱۰۱ و ساختمان پیرلی فقط چند نمونه از ساختمان هایی هستند که معیارهای زندگی واقعی آن ها برای توضیح شیوه های طراحی اصلی و تأثیر بعدی بر سازه پایان یافته استفاده شده است.

محمد هالیس گونل تحصیلات دبیرستان خود را در آنکارا به پایان رساند و در دانشگاه فنی خاورمیانه (METU) در رشتۀ مهندسی عمران به تحصیل پرداخت. پس از فارغ التحصیلی در سال ۱۹۸۲، در همان دانشگاه به ادامۀ تحصیل مشغول شد و به ترتیب در سال ۱۹۸۴ و ۱۹۹۵ مدرک کارشناسی ارشد و دکترای خود را دریافت کرد. از سال ۱۹۸۲- ۱۹۸۴ و ۱۹۸۶ -۱۹۸۹ وی با سمت دستیار در بخش مکانیک سازه ای در دپارتمان مهندسی عمران در دانشگاه فنی خاورمیانه مشغول به کار بود. همچنین از سال ۱۹۹۱- ۱۹۸۹ ، در شرکت مشاوران Prokon در آنکارا به عنوان مدیر پروژه خدمت کرد. از آن زمان، در دپارتمان معماری با سمت دانشیار در آن دانشگاه مشغول به تدریس است. علاقه مندی های تخصصی او شامل بتن مسلح، ساختمان های بلند، پیش ساختگی و طراحی سازه ای در معماری است.

حسین امره ایلگین در دانشگاه فنی خاورمیانه به تحصیل در رشتۀ معماری پرداخت و پس از فارغ التحصیلی در سال ۲۰۰۳ در همان دانشگاه تحصیلاتش را ادامه داد و مدرک کارشناسی ارشد و دکترای خود را در دانش ساختمان و معماری به ترتیب در سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۰ دریافت کرد. وی سابقۀ کار در چندین دفتر معماری و کار در دانشگاه جانکایا ، در سمت های دستیار پژوهشی و آموزشیار پاره وقت در دانشگاه فنی خاورمیانه ، را در کارنامۀ خود دارد. درحال حاضر، به عنوان معمار در وزارت بهداشت آنکارا مشغول به کار است.

پیشگفتار نویسندگان:
هدف کتاب پیش رو ارائۀ دانش معماری و سازه ای پایه ای درباره طراحی ساختمان های بلند است. از نمونه های ارائه شده سیستم های مرکب، بتن مسلح و نیز فلزی برای چنین ساختمان هایی، تأثیر اهمیت بار باد بر طراحی سازه ای و معماری بررسی شده است. در این متن به ساختمان های بلند از دیدگاه آیرودینامیک پرداخته شده است. خوانندگان اصلی کتاب، معماران و مهندسان سازه و کارآموزانشان هستند.

بارهای جانبی ناشی از باد و زلزله نقش بسزایی در طراحی ساز ه ای و معماری ساختمان های بلند دارند. به طورمشخص، طراحی معماری سهم عمده ای در جنبه های احتیاطی در برابر بار باد دارد. تأثیر آیرودینامیک فرم ساختمان، تلویحاً شامل نگرانی های معمارانه، و انتخاب سیستم سازه ای تأثیر بسزایی بر مقاومت ساختمان در برابر بارهای جانبی دارد. در طراحی ساختمان های بلند نیاز است که معماران فهم اولیه ای از سیستم های سازه ای و فرم های آیرودینامیک ساختمان ها داشته باشند و در طول فرایند طراحی با دیگر متخصصان مرتبط به این زمینه، به ویژه سازه ها و آیرودینامیک ها، همکاری کنند. در غیراین صورت، ممکن است راه حل های آیرودینامیک و سازه ای، که پس از طراحی معماری ارائه می شوند، از نظر اقتصادی پرهزینه و یا حتی غیرقابل اجرا باشند.

طرح کلی کتاب حاضر، ارائۀ اطلاعات ضروری موردنیاز به معماران و مهندسان سازه برای طراحی ساختمان های بلند است. در بخش اول، ساختمان های بلند تعریف و توسعۀ تاریخی آن ها مطرح شده است؛ در بخش دوم، بارهای جانبی ناشی از باد و زلزله در ساختمان های بلند بررسی شده اند؛ در بخش سوم، سیستم های سازه ای ساختمان های بلند مطرح شده اند؛ در بخش چهارم، نمونه های موردی چندین ساختمان بلند شناخته شده ارائه شده است؛ در بخش پنجم، تأثیر باد بر ساختمان های بلند ارزیابی شده و در بخش پایانی، شیوه های طراحی برای مقاومت در برابر تأثیر ات باد بر ساختمان های بلند بررسی شده است.

• فهرست مطالب کتاب:
مقدمه

۱. ساختمان های بلندمرتبه
۱.۱ . تعریف
۲.۱ . پیدایش و توسعۀ تاریخی

۲. بارهای جانبی تأثیرگذار بر ساختمان های بلندمرتبه
۱.۲ . نیروهای باد
۲.۲ . بارهای ناشی از زمین لرزه

۳. سیستم های سازه ای ساختمان های بلند
۱.۳ . سیستم های سازه ای ساختمان های بلند
۲.۳ . سیستم های قاب گیردار
۳.۳ . سیستم های صفحه ای/ صفحات تخت
۴.۳ . سیستم های هسته ای
۵.۳ . سیستم های دیوار برشی
۶.۳ . سیستم های قاب برشی
۷.۳ . سیستم های ابرستونی (ابرقاب، خرپای فضایی)
۸.۳ . سیستم های ابرهسته ای
۹.۳ . سیستم های قاب با مهار
۱۰.۳ . سیستم های لوله ای

۴. نمونه های موردی ساختمان های بلند
ساختمان بیمۀ مسکن
ساختمان امپایر استیت
مرکز تجارت جهانی بحرین
ساختمان پیرلی
برج اسپایر
نیم تنۀ چرخیده اچ اس بی
برج خلیفه
تایپه ۱۰۱
مرکز مالی جهانی شانگهای (اس دبلیواف سی)
برج های دوقلوی پتروناس
برج نیویورک تایمز
برج یوریکا
برج های دوقلوی مرکز تجارت جهانی
مرکز جان هنکاک
ساختمان مرکزی تلویزیون چین
برج ویلیس
برج کامرز بانک

۵. تأثیر باد بر ساختمان های بلند
۱.۵ . حرکت ساختمان ناشی از باد
۲.۵ . آزمایش های تونل باد

۶. نکته های طراحی برای مقابله با آشفتگی ناشی از باد
۱.۶ . رویکرد طراحی معماری
۲.۶ . رویکرد طراحی سازه ای
۳.۶ . رویکرد طراحی مکانیکی
پیوست: نمونه های ساختمان های بلند و سیستم های سازه ای آنها

دریافت تصویر جلد
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

share Memarnews content
Follow Memarnews