فلز تاران

اعلام نتایج اولیه مسابقه طراحی نمای برج تجاری الیزیوم

۲ دی ۱۳۹۶

‘},
{id: 43474, image: ‘http://memarnews.com/wp-content/uploads/2017/12/davarie-mosabeqe-eliziom-10.jpg’, thumb: ‘http://memarnews.com/wp-content/uploads/2017/12/davarie-mosabeqe-eliziom-10-150×150.jpg’, permalink: ‘

‘}
];

بنا بر اعلام دبیرخانه مسابقه طراحی نمای برج تجاری الیزیوم؛ داوری آثار با حضور هیئت ژوری متشکل از مهندس ایرج کلانتری، دکتر بیت الله ستاریان و مهندس فرامرز نیاکان و نماینده ی کارفرما جناب مهندس محمد ستاریان و مدیریت پروژه جناب مهندس امینی و سرپرست دفترفنی جناب مهندس اکبری در سالن اجتماعات برگزار و تصمیمات زیر اتخاذ گردید.

۱- کلیه کارهای ارسالی به نمایش گذاشته شده و از طرح ها در دو مرحله بازدید کامل به عمل آمده و پس از بررسی و مشاوره، طرح های مردد از دور مسابقه خارج گردید.
۲- تعداد ۱۰ طرح از نظر کلی مورد تائید تیم ژوری قرار گرفته و مقرر گردید تصویر این ۱۰ طرح به طور مجزا برای هر یک از داوران ارسال گردد تا نظرات انفرادی خود را ابراز و جهت رفع معایب و ارتقاء و اصلاح به طراح اعلام گردد.

طرح های نما با کد رهگیری زیر به مرحله بعدی داوری راه یافتند:
– کد ۷۷.۴۲.۳۹.۷۷
– کد ۳۷.۲۵۵.۱۲۲.۱۶۳
– کد ۵.۱۰۶.۱۳۸.۲۳۵
– کد ۱۷۲.۲۵۲.۱۲۶.۸۵
– کد ۱۵۱.۲۴۴.۱۲۸.۱۷۲
– کد ۱۶۲.۲۱۷.۳۱.۲۴۴
– کد ۵.۱۱۲.۱۳۹.۲۲۱
– کد ۵.۵۲.۷۲.۱۹۴
– کد ۵.۱۶۰.۱۲۰.۲۲۱
– کد ۴۶.۲۲۴.۷۰.۲۰۹

* لازم به ذکر است بنا بر اعلام دبیرخانه مسابقه؛ داوری نهایی مسابقه طی هفته جاری برگزار می گردد و نتایج نهایی متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

گزارش تصویری داوری:

لینک مرتبط: فراخوان مسابقه طراحی نمای برج تجاری الیزیوم

منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

 

share Memarnews content
Follow Memarnews