فلز تاران

یلدا

۳۰ آذر ۱۳۹۵

بیا  باهم چند لحظه ای دنیا و انتخاب های ریز و درشتش را به دیگران بسپاریم و چند کلمه ای صحبت کنیم…

راستی میدانستی امشب یلداست؟یا اینکه یلدا  هم مانند اکثر مناسبت های دیگر میان دغدغه های ریز  و درشتت به دست فراموشی سپرده شد؟؟؟

یلدا…تنها فرصت ماست برای ساختن یک خاطره زیبا در بلندترین شب سال ۹۵…برای ساختن لبخندی زیبا بر لب عزیزانمان در اخرین روز پاییز امسال

سنت هایمان بخشی از فرهنگ و هویت ما هستند…

مبادا از دستشان بدهیم….